Pratite nasFacebook

/// City Park / Javne usluge / Grad Zabok

  • $alt
  • $alt

Grad Zabok

GRAD ZABOK

ZIVTOV trg 10
49210 Zabok
Tel: 049/587-777

Fax:049/587-757

 

Dnevno radno vrijeme  od 7.00 do 15.00 sati.


 

Gradonačelnik:

Ivan Hanžek, oec.

Tel.049/587-777
Fax: 049/587-757
e-mail: zabok@zabok.hr


Zamjenica gradonačelnika:

Nevenka Gregurić

Fax: 049/587-757
e-mail: nena@zabok.hrPrijam stranaka kod gradonačelnika

Gradonačelnik u pravilu građane i poslovne subjekte prima na razgovor prema dogovoru i rezervaciji termina kod tajnice gradonačelnika. Možete se najaviti tajnici gradonačelnika ili pisanim putem na gore navedenu adresu.


Tajnica Gradonačelnika:

Ljerka Valec
Tel.049/587-777
Fax: 049/587-757
e-mail: ljerka@zabok.hr

 

 

URED GRADA

Pročelnica:
Natalija Gretić, dipl.iur.
Tel: 049/587-760
e-mail: 
NATALIJA@ZABOK.HR


Stručni suradnik za informiranje i Gradsko vijeće
Gordana Dugorepec, dipl.politolog
Tel: 049/587-761
e-mail: 
GORDANA@ZABOK.HR


UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

Pročelnica:
Marija Sinković, mag.oec.
Tel: 049/587-752
e-mail: 
MARIJA@ZABOK.HR


Stručni suradnik za financije
Ivana Belinić, dipl. oec.
Tel: 049/587-769
Fax.: 049/587-755
e-mail: 
IVANA@ZABOK.HR


Upravitelj groblja, referent za komunalnu naknadu i poreze
Zvonimir Trgovec
Tel: 049/587-769
e-mail: 
ZVONIMIR@ZABOK.HR


Računovodstvo:
Tel: 049/587-767 ili 587-768

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO 
I JAVNE POTREBE

v.d. Pročelnika:
Danijel Tuđa, ing. građ.
Tel: 049/587-753
e-mail: 
DANIJEL@ZABOK.HR

Komunalni redar:
Mladen Loina
Tel: 049/587-751
Fax: 049/587-755
e-mail: 
MLADEN@ZABOK.HR


Stručni suradnik za školstvo, kulturu, socijalnu skrb
Dušanka Mikulec-Mikac, dipl.oec.
Tel: 049/587-750
e-mail: 
DUSANKA@ZABOK.HR


Viši upravni referent  (javna nabava):
Zvjezdana Bobek, upr.pravnik
Tel: 049/587-750
e-mail: 
ZVJEZDANA@ZABOK.HR

Viši stručni referent za komunalne poslove:
Danijel Tuđa,ing.građ.
Tel: 049/587-753
e-mail: 
DANIJEL@ZABOK.HR


Stručni referent za prostorno planiranje:
Branko Juhar
Tel: 049/587-753
e-mail: 
BRANKO@ZABOK.HR

 


/// Informacije


© Sva prava pridržana | citypark-zabok.com 2013 | Izrada web stranica: creoomnis